Kontakt Enebakk Idrettsforening

Denne siden er under oppdatering - mer informasjon kommer snart

Faktura-/postadresse:
P.b. 2
1916 Flateby
Besøksadresse:
Gjeddevannsveien 20
1911 Flateby
Organisasjonsnummer:
Bankkonto:
Vipps kode:
971 266 007
9001 17 42105
11709
Leder EIF: Ann-Kristin Hoelstad-Hansen
Mobil: 92 41 53 63
e-post: leder@enebakkif.no

Nestleder EIF: Andreas Ring
Mobil: 97 54 92 44
e-post: nestleder@enebakkif.no


Hvem vil du kontakte