Vi søker ny leder, nestleder og kasserer i Enebakk Idrettsforening

Postet av Enebakk Idrettsforening den 23. Jan 2019


Den 12. mars 2019 er det Årsmøte i Enebakk Idrettsforening og i den forbindelse trenger vi i år både LEDERNESTLEDER og KASSERER til EIF Hovedstyre.

Får vi ikke disse tre vervene på plass blir dessverre Enebakk Idrettsforening administrativt underlagt Norges idrettsforbund v/Akershus Idrettskrets som må overta den økonomiske- og administrative driften av idrettsforeningen vår og dette er ingen situasjon vi ønsker å havne i!

EIF Hovedstyre består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, medlemsansvarlig, styremedlem 1, styremedlem 2 og Gruppeledere fra alle idrettsgruppene (fotball, håndball, turn, taekwondo, alpin/snowboard, idrettsskole). Sjekk vår nettside for mer informasjon om Enebakk Idrettsforening og de 6 idrettsgruppene – www.enebakkif.no. I tillegg står det mye nyttig i Organisasjonsplan for EIF.

Kort fortalt om de ledige vervene: 

Som leder i EIF Hovedstyre skal du være en bestemt, men en god leder som skal dra Enebakk IF på riktig vei. Det er mange som jobber med det sportslige i klubben vår, men du som leder skal holde den røde tråden i de viktige sakene vi jobber med for å skape gode tilbud og aktiviteter til våre medlemmer, lede og styre hovedlagsmøtene, holde foreningen samlet, samarbeide med kommunen, næringslivet/sponsorer, og andre administrative oppgaver. Du jobber tett med nestleder, kasserer og sekretær. 

Som nestleder i EIF Hovedstyre skal du samarbeide tett med leder i hovedlaget. Delta på styremøter og hjelpe til med diverse administrative oppgaver. Du er stedfortreder for leder.  

Som kasserer i EIF Hovedstyre er det du som forvalter pengene til idrettsforeningen. Du skal samarbeide tett med leder, Gruppekasserere og regnskapsfører.  

Enebakk Idrettsforening trenger akkurat deg som har lyst til å jobbe for gode idrettstilbud for barn, unge og voksne som har lyst til å drive på med idrett. Du må brenne for å legge til rette og skape et samhold mellom de ulike undergruppene. Være med på å lage gode tilbud til en god og fornuftig pris med dyktige instruktører. Du må brenne for frivilligheten, idrettsglede og det å skape gode tilbud og muligheter for alle de fantastiske barna og ungdommene i bygda vår. 

Du har kanskje bodd her i hele ditt liv, eller du er nyinnflyttet? Da er dette en gylden mulighet til å bygge nettverk. Du kan kanskje ikke reglene verken i fotball eller håndball eller kampreglene i Taekwondo. Det gjør ingen ting! Vi har nok av folk til å ta hånd om det sportslige – vi trenger ny ledelse i idrettsforeningen vår!

Vi håper veldig på at vi har disse tre vervene på plass til EIF Årsmøte, 12. mars 2019. 

Ta kontakt med leder av valgkomiteen i EIF, Gitte Krosvik Pettersen.

Mobil:           40 87 12 52
E-post:          gitte.krosvik@gmail.com

Med sportslig hilsen


Hovedstyret i Enebakk Idrettsforening


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.